ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีเฉพา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย… (ดำเนินการนอกเขต บ้านฟ้าใหม่) รายละเอียดดังนี้

Loading

Leave a Reply