ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Leave a Reply