ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการขององค์การลริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

Loading

Attachments

Leave a Reply