ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ

1. ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนายมานิตถึงบ้านนายจงไผ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

2. ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายประวัติถึงบ้านนายสุวัฒน์ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply