ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Loading

Attachments

Leave a Reply