ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Leave a Reply