ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนยางนายสุบิน บ้านสวนทราย หมู่ 6 รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Leave a Reply