ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

Leave a Reply