ประชาชนตำบลป่ากลางช่วยกันทำหน้ากากผ้าอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19)

ภาพกิจกรรม

Loading

Leave a Reply