ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวในครั้งนี้จำนวน 16 ครัวเรือนและช่วยเหลือประชาชนโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2565 หมู่บ้านละ 1 หลังคาเรือนรวมจำนวน 7 หลังคาเรือน

 667 total views,  2 views today

Leave a Reply