ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2566 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน โดยมีเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง
1. พิจารณาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 6 หมู่บ้าน 7 ครัวเรือน
2. พิจารณารประชาชนที่มีความต้องการน้ำอุปโภค บริโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading

Leave a Reply