ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ 7 และบ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีคณะผู้บริหาร นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และนายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมนายสุภาพ  ปัญญา รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ด้วย

 686 total views,  2 views today

Leave a Reply