มอบถุงยังชีพแก่ผู้กูกกักตัวที่เสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายก และนายสุภาพ ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบถุงยังชีพแก่ผู้กูกกักตัวที่เสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 12 หลังคาเรือน โดยมีนายประวันวิทย์ คณิตสากล ผู้ใหญ่บ้านจูน หมู่ 4 สารวัตรนิลตรี คำแคว่น หมู่ 1 และอสม. เป็นผู้รับมอบ

Loading

Leave a Reply