มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่กักตัว จำนวน 4 ครอบครัว

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. พร้อมด้วย นางสาวดารารัตน์  จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอุมาพร ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่กักตัว จำนวน 4 ครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นตัวแทนรับมอบ

Loading

Leave a Reply