รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลป่ากลาง เพื่อรับการชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากปศุสัตว์อำเภอปัว และรับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Loading

Leave a Reply