วิธีเจาะจง ก่อสร้าง ถนน คสล ป่าสุสาน หมู่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อบต.ป่ากลาง ประกาศโดยวิธีเจาะจง ก่อสร้าง ถนน คสล ป่าสุสาน หมู่ 2 รายละเอียด 1.ราคากลาง     2.แบบ ปร.1

Loading

Leave a Reply