เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 2

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ 1.อาศรมพระธรรมจาริกป่ากลาง 2.หมู่ 7 ห้องพักสวนมะม่วง 3. หมู่ 6 บ้านที่กักตัว

Loading

Leave a Reply