เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกฯ ตำบลป่ากลาง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบต.ป่ากลาง รับหีบเลือกตั้งหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกฯ เสร็จและรวมผลคะแนนก่อนรายงานผล กกต.น่าน

Loading

Leave a Reply