โครงการก่อสร้างถนน คสล. นอกเขต (บ้านเฟื้องฟ้า)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มึความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. นอกเขต (บ้านเฟื่องฟ้า) หมู่ที่ 6 ราคากลางตั้งไว้ 363,958.42 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply