โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านเลขานายก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านเลขานายก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ราคากลางตั้งไว้ 283,506.13 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply