โครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Leave a Reply