โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

ภาพกิจกรรม

อบต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน จัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2563  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 เป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุจิณนันทกิจ (พระอาจารย์สมคิด จรณธมฺโม) มาเป็นประธานพิธีเติมน้ำลงใต้ดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  ท่านนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน อาจารย์โกวิทย์ ดอกไม้  อาจารย์ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ ประธานชมรมคนรักษ์ ป่า น่าน นายกประกอบ แสนทรงสิริ รองนายก ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการทำธนาคารน้ำใต้ดินตำบลป่ากลาง เพื่อเติมน้ำลงดิน แก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลป่ากลางอย่างยั่งยืน

 

 

Loading

Leave a Reply