โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 2565

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายสุภาพ ปัญญา รองปลัดอบต.ป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง มอบวัสดุโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้กับนายสิทธิ ยอดออน บ้านเลขที่ 9809 หมู่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Leave a Reply