โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2565

ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภปัว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำโดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายก อบต.ป่ากลาง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง เจ้าหน้าที่​ สนง.พัฒนา​ชุมชน​อ.ปัว​ กำลังพล​ อส.อำเภอปัว ผู้ใหญ่บ้านม.4 บ้านจูน ผู้ใหญ่บ้านม.5 บ้านตาหลวง ผู้นำชุมชน ส.อบต.ม.4,ม.5 อสม.และจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายสิทธิ ยอดออน บ้านเลขที่ 9809 หมู่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

Loading

Leave a Reply