โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง คณะผู้บริหาร กำนันตำบลป่ากลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 50 คน ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

Loading

Leave a Reply