โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (เพาะเห็ดนางฟ้า)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ บ้านจูน หมู่ 4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Leave a Reply