โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ากลาง (เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง) ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ากลาง (เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง) ประจำปี 2565 ณ จุดเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล บ้านจูน ม.4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Leave a Reply