โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

 

Loading

Leave a Reply