โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะ ประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Loading

Leave a Reply