มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน นายธนวรรธ์น กิตติเจริญผล บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำโดยนายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และนางสำเนา  ทองกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน นายธนวรรธ์น กิตติเจริญผล บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Leave a Reply