ประกวดราคาซื้อรถขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. ประกาศ
  2. ราคากลาง
  3. เอกสารแนบท้าย1
  4. เอกสารแนบท้าย2

Loading

Leave a Reply